Η εδαφολογική ανάλυση αναπαριστά τον τρόπο με τον οποίο δέχεται το φυτό τα θρεπτικά συστατικά από τις ρίζες του και μας δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την διαθεσιμότητα των συστατικών αυτών στο φυτό.