Η φυλλοδιαγνωστική ανάλυση ή κοινώς ανάλυση φύλλων, έχει σαν σκοπό τον πλήρη εντοπισμό και αξιολόγηση των θρεπτικών στοιχείων στα φύλλα και κυρίως των μικροθρεπτικών.