Όραμά μας η ανάπτυξη της γεωργίας στην περιοχή μας με μεθόδους που προστατεύουν το περιβάλλον και μειώνουν το αποτύπωμα του άνθρακα στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία για το περιβάλλον, τους αγρότες και τέλος κυρίως για τους καταναλωτές.