Αξιοποιώντας το υπερσύγχρονο εργαστήριο χημικών αναλύσεων (εδάφους, φύλλων, νερού) συστήνουμε τις κατάλληλες λιπάνσεις μειώνοντας τις ελλείψεις των καλλιεργειών σε θρεπτικά στοιχεία αλλά και προστατεύουμε αυτές από την  υπερβολική χρήση λιπασμάτων που επιβαρύνουν το περιβάλλον και το κόστος παραγωγής.